ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
239 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 53 94 3651-4
โทรสาร : 0 53 22 5491
สาขาสวนดอก
โทรศัพท์ 0 53 93 5586 , 0 53 93 5109
โทรสาร : 0 53 89 4127
อีเมล์ : savingscmu@gmail.com

ติดต่อส่วนงาน

ผู้จัดการ 053-943651-4 ต่อ 118
งานสินเชื่อ 053-943651-4 ต่อ 101-103
งานการเงิน 053-943651-4 ต่อ 104-106
งานบัญชี 053-943651-4 ต่อ 107-109
งานธุรการ 053-943651-4 ต่อ 110-112
งานคอมพิวเตอร์ 053-943651-4 ต่อ 113-114

แผนที่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ © 2021 Chiang Mai University Savings and Credit Cooperative Limited