ระบบเปิดให้แสดงความคิดเห็น

 • ข้อ 4
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 16
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 22
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 25
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 27/1
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 34
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 45
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 46
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 51
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 53
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 54
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 55
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 56
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 57
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 58
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 59
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 60
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 61
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 62
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 65
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 66
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 73
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 74
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 75
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 77
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 4
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 5
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 8
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 9
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ 12
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ  13
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ  16
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • ข้อ  17
 • สถานะ : อยู่ในระหว่างเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • เริ่มรับฟัง : 1 - 15 ธันวาคม 2564
 • `

  ติดต่อสหกรณ์

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
  239 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 0 53 94 3651-4
  โทรสาร : 0 53 22 5491
  สาขาสวนดอก
  โทรศัพท์ 0 53 93 5586 , 0 53 93 5109
  โทรสาร : 0 53 89 4127
  อีเมล์ : savingscmu@gmail.com

  ติดต่อส่วนงาน

  ผู้จัดการ 053-943651-4 ต่อ 118
  งานสินเชื่อ 053-943651-4 ต่อ 101-103
  งานการเงิน 053-943651-4 ต่อ 104-106
  งานบัญชี 053-943651-4 ต่อ 107-109
  งานธุรการ 053-943651-4 ต่อ 110-112
  งานคอมพิวเตอร์ 053-943651-4 ต่อ 113-114

  แผนที่

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ © 2021 Chiang Mai University Savings and Credit Cooperative Limited